Budynek Przedszkola

O przedszkolu

Podstrony

Drodzy Rodzice!


Niepubliczne Przedszkole KOTEK LEON jest placówką od podstaw budowaną z myślą o swoich małych podopiecznych.

 

Budynek i jego wnętrza spełnią Wasze wszystkie, najsurowsze wymagania związane z komfortem i bezpieczeństwem dzieci, a wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewni rozwój ukrytych talentów oraz prawidłowy przebieg edukacji zgodnej z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

 

Do dyspozycji milusińskich jest rozległy, dobrze wyposażony plac zabaw, a o ich apetyt zadba nasza domowa kuchnia.

Nasze Zalety:

  • kreatywne zajęcia z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną
  • nowy budynek spełniający najwyższe wymogi bezpieczeństwa
  • nowoczesne wnętrza i przestronne sale
  • własne zaplecze gastronomiczne
  • świeże wiejskie powietrze :)

W dniach: 10,13 i 14 kwietnia 2015 r. w naszym przedszkolu przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna przez wizytatorów w Delegaturze w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Zakres ewaluacji:

· Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

· Dzieci są aktywne

· Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Wnioski z raportu ewaluacji problemowej:

· Koncepcja pracy uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci, oczekiwania rodziców oraz specyfikę przedszkola i potrzeby środowiska lokalnego. Rodzice mają swój udział w realizacji założeń pracy placówki i są pomysłodawcami różnorodnych przedsięwzięć, w których aktywnie uczestniczą.

· Przedszkole stwarza optymalne warunki do rozwoju dzieci i różnych form

aktywności. Ponadto rozwija zainteresowania przedszkolaków, uczy ich samodzielności i kreatywności.

· Priorytetem działalności przedszkola jest indywidualizacja wychowania przedszkolnego, pomoc psychologiczno – pedagogiczna i specjalistyczna oraz wychowanie dzieci do wartości uniwersalnych.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach.

· Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

· Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez

przedszkole.

· Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

· Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

· Poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez

przedszkole.

Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

Stan oczekiwany:

Edukacja jako działanie celowe wymaga koncepcji, czyli przyjęcia teoretycznych założeń, określenia celów i wyznaczenia sposobów ich realizacji. Istotne jest, aby jej podstawowe elementy składowe były znane, akceptowane przez nauczycieli i rodziców oraz zgodne z potrzebami rozwojowymi dziecka, specyfiką przedszkola, a także zidentyfikowanymi potrzebami środowiska.

Poziom spełnienia wymagania : A

Wymaganie:

Dzieci są aktywne.

Stan oczekiwany:

Aktywność dzieci powinna wiązać się z różnorodnymi działaniami warunkującymi uczenie się i pozwalającymi na rozwijanie samodzielności. Waznym elementem pracy przedszkola jest wspieranie dzieci w podejmowanych przez nie własnych inicjatywach wpływających na ich rozwój oraz rozwój środowiska. Rezultatem pracy przedszkola jest ciekawy świata, kreatywny wychowanek, gotowy zadawać pytania i poszukiwać odpowiedzi. Poziom spełnienia wymagania : A

Wymaganie:

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Stan oczekiwany:

W przedszkolu, każde dziecko powinno mieć szansę na wszechstronny rozwój. W tym celu przedszkole podejmuje różnorodne działania, uwzględniające możliwości i potrzeby dzieci. Powinny być one oparte na diagnozie, prowadzone wspólnie z instytucjami wspierającymi dzieci, a ich skuteczność poddawana refleksji. Ważnym celem tych działań jest przeciwdziałanie dyskryminacji.

Poziom spełnienia wymagania : B

|  Home  |  News  |Kontakt  |O przedszkolu  |Galerie   |Oferta  |Dla rodziców  |Galeria  |Organizacja  |Koncepcja pracy  |

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /home/srv31775/domains/srv31775.seohost.com.pl/public_html/kotek_leon/includes/footer.inc.php:34 Stack trace: #0 /home/srv31775/domains/srv31775.seohost.com.pl/public_html/kotek_leon/index.php(155): include_once() #1 {main} thrown in /home/srv31775/domains/srv31775.seohost.com.pl/public_html/kotek_leon/includes/footer.inc.php on line 34