Budynek Przedszkola

Oferta

DO PRZEDSZKOLA PRZYJMOWANE SĄ DZIECI W WIEKU OD 2 DO 6 LATW „Kotku Leonie” obowiązuje tradycyjny podział na grupy wiekowe. Dzieci podczas zajęć edukacyjnych są lepiej skoncentrowane i zdyscyplinowane wśród swoich rówieśników niż w grupach mieszanych. Dzięki temu dzieci lepiej przyswajają sobie program realizowany przez nauczyciela. Zaletą grup wiekowych jest także przygotowanie dzieci do kolejnego etapu edukacyjnego – szkoły. Mimo podziału ze względu na wiek wszyscy wychowankowie „Kotka Leona” świetnie się ze sobą znają. Integrują się podczas porannych zabaw i ćwiczeń przed śniadaniem, pobytu w ogrodzie i wspólnych posiłków.

ZAPEWNIAMY

 

 • troskliwą opiekę wykwalifikowanej kadry
 • realizację podstawy programowej zgodnej z rozporządzeniem MEN

W RAMACH CZESNEGO PROPONUJEMY RÓŻNE ZAJĘCIA DODATKOWE

 

 • JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

  Ucząc języka angielskiego i niemieckiego wykorzystujemy naturalne predyspozycje dziecka: jego spontaniczność, działanie intuicyjne, potrzebę ruchu i nieustanną imitację zachowań. Przedszkolaki uczą się poprzez zabawę. Podczas nauki aktywujemy wszystkie zmysły: dzieci słuchają, patrzą, powtarzają oraz „dotykają” nowo poznanych słów, co sprawia, że zupełnie nieświadomie i bez wysiłku przyswajają sobie słówka i zwroty, z którymi w wieku późniejszym mogą mieć trudności. Podstawowymi zasadami prowadzonych zajęć są: dobrowolne uczestniczenie w ćwiczeniach i zabawach, ciekawe zajęcia wykorzystujące różne pomoce dydaktyczne (obrazki, rekwizyty, przedmioty rzeczywiste, nagrania z płyt, karty pracy, kolorowanki i wyklejanki) oraz bardzo częste powtarzanie przyswojonego już materiału.

 • RYTMIKA

  Zajęcia z rytmiki dla dzieci najmłodszych (2,5 letnich) prowadzone są w formie zabaw muzyczno-ruchowych opartych na podstawowych formach ruchu typu marsz, bieg. Dzieci uczą się również piosenek dostosowanych poziomem trudności do wieku przedszkolaków tematycznie związanych z aktualną porą roku.

  Dla starszych (3,4 letnich) dzieci wprowadzamy zorganizowane formy ruchu oparte na tworzeniu koła, par. Wspólnie bądź indywidualnie wykonujemy ćwiczenia muzyczno-rytmiczne pozwalające na rozwijanie koordynacji ruchowej. Tańczymy, śpiewamy, jak również bawimy się kształcąc poczucie rytmu, wyobraźnie muzyczną oraz wyczucie przestrzeni.

  GIMNASTYKA RUCHOWO – REKREACYJNA Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

  Okres przedszkolny to czas intensywnego rozwoju motorycznego dziecka. Poprzez ruch dziecko rozwija aparat ruchowy, koordynację, kształtuje nawyki, stymuluje rozwój układu nerwowego. Ruch w tym okresie jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka oraz sposobem na wyrażenie siebie.

  Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjnej mają poprzez ruch i zabawę dostarczają dziecku takich bodźców, które uaktywnią duże zespoły mięśniowe odpowiadające za kształtowanie postawy ciała (chody na czworakach, pełzanie, turlanie itd.) oraz mniejsze grupy mięśni np. szyi, obręczy barkowej, stóp biorących udział w normalnym funkcjonowaniu organizmu.

  Celem zajęć gimnastyki ruchowo – rekreacyjnej z elementami gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu jest:

  - wykrywanie nieprawidłowości postawy i czuwanie nad jej prawidłowym rozwojem (dzieci u których

  wykryte są nieprawidłowości kierowane są do Poradni Wad Postawy)

  - kształtowanie gorsetu mięśniowego (mięśni posturalnych które utrzymują prawidłowe ustawienie

  kręgosłupa)

  - dbanie o odpowiednią elastyczność poszczególnych grup mięśniowych

  - kształtowanie prawidłowego nawyku postawy w różnych pozycjach wyjściowych (siedzącej, stojącej,

  leżącej)

  - wyrabianie wytrzymałości posturalnej (zdolności do długotrwałego utrzymywania skorygowanej

  postawy poprzez ćwiczenia)

  - kształtowanie prawidłowego wysklepienia stóp u dziecka

  - kształtowanie świadomości ruchowo -przestrzennej

  - umiejętność rozpoznawania postawy nieprawidłowej

  - rozwijanie i doskonalenie cech motorycznych: siły, szybkości, wytrzymałości, gibkości, koordynacji
  - zwiększenie wydolności układu krążeniowo-oddechowego

  - podnoszenie ogólnej wydolności fizycznej

  - kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie

   

  Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu jest prowadzona głownie w formie zabaw i gier, w które wplatane są elementy korektywy. Dziecko poprzez zabawę uczy się przyjmowania odpowiednich pozycji, wzmacnia odpowiednie partie mięśniowe i uelastycznia inne. Podczas ćwiczeń wplatane są również elementy Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne.


 • PLASTYKA

  Na zajęciach plastycznych dzieci w naszym przedszkolu poznają warsztat pracy artysty od podstaw: malowania, kopiowania i przetwarzania, aż do powstania abstrakcji.

  Dzięki zabawom z plastyką dzieci poznają różnorodne techniki artystyczne, zarówno na płaszczyźnie jak i w przestrzeni.

  Zabawy ze sztuką rozwijają u dzieci abstrakcyjne myślenie, zdolności manualne oraz kreatywność małych artystów.

 • TANIEC

  Ruch jest naturalną potrzebą każdego dziecka , który zaspokaja jego potrzeby fizyczne i psychiczne.Taniec rozwija zmysł „odczuwania” ciałem, zmusza do uruchomienia wyobraźni ruchowej, kształtuje koordynację, bazę wszelkiej motoryczności, zwiększa siłę i elastyczność mięśni, poprawia zwinność, gibkość i wytrzymałość.Wiek przedszkolny to czas intensywnego rozwoju i otwarcia się dziecka na otaczającą rzeczywistość. W tańcu łatwiej można wyrazić skrywane uczucia, a ruch zastępuje słowo.Zajęcia taneczne stanowią istotną część kształcenia i wychowania oraz mają wpływ na rozwój ruchowy dzieci.Przedszkolaki lubią ten sposób spędzania wolnego czasu, tym bardziej, że najwłaściwszym czasem dla rozpoczęcia podstawowej edukacji tanecznej jest właśnie okres przedszkolny.W czasie zajęć z tańca dzieci mają okazję poznać różne style taneczne tj. taniec nowoczesny, ludowy czy towarzyski.

 • ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

  W przedszkolu wszystkie dzieci mają zapewnioną opiekę i pomoc logopedyczną.

  Podczas indywidualnej terapii, dla zakwalifikowanych w wyniku badań dzieci, w gabinecie logopedycznym prowadzona jest profilaktyka wad wymowy oraz terapia zaburzeń mowy.
  Logopeda ściśle współpracuje z wychowawcami poszczególnych dzieci w celu zminimalizowania zaburzeń rozwojowych w zakresie mowy.
  Rodzice otrzymują wskazówki i zestawy ćwiczeń do pracy z dzieckiem w domu.


  .
 • RELIGIA

  Zajęcia z religii odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 min. Dzieci poznają prawdy wiary, uczą się modlitw, piosenek i wierszyków. Na religii panuje ciepła i przyjazna atmosfera. Celem katechezy przedszkolnej jest szczególne zbliżenie dziecka do Boga. Treść każdej katechezy obejmuje prawdy wiary, które mają służyć temu zbliżeniu. Do nich zaliczono: Bóg jest najlepszym Ojcem, kocha nas, opiekuje się nami, dał nam świat, życie, Chrystus Syn Boży przyszedł na świat, umarł i zmartwychwstał za nas i dla nas, Maryja jest naszą Matką, Anioł Stróż opiekuje się nami.

 • |  Home  |  News  |Kontakt  |O przedszkolu  |Galerie   |Oferta  |Dla rodziców  |Galeria  |Organizacja  |Koncepcja pracy  |