Classes

+

Zajęcia multimedialne

Atrakcyjna i skuteczna metoda wykorzystania nowoczesnych technologii do wspomagania rozwoju dzieci. Tablica multimedialna oraz magiczny dywan.
+

Religia

Zajęcia z religii odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 min. Dzieci poznają prawdy wiary, uczą się modlitw, piosenek i wierszyków w ciepłej atmosferze.
+

Angielski i Niemiecki

Ucząc języków wykorzystujemy naturalne predyspozycje dziecka: spontaniczność, intuicję, potrzebę ruchu i nieustanną imitację zachowań.
+

Taniec

Ruch jest naturalną potrzebą każdego dziecka , który zaspokaja jego potrzeby fizyczne i psychiczne.Taniec rozwija zmysł „odczuwania” ciałem.
+

Zajęcia z Logopedą

W przedszkolu wszystkie dzieci mają zapewnioną opiekę i pomoc logopedyczną. Indywidualna terapia dla zakwalifikowanych dzieci.
+

Rytmika

Zajęcia prowadzone są w formie zabaw muzyczno-ruchowych opartych na podstawowych formach ruchu typu marsz, bieg.

Attention: Classes may change time, so please pay attention!

No events hours available!
No events available!

HOW TO ENROLL YOUR CHILD TO A CLASS?

Interested in good preschool education for your child? Our kindergarten is the right decision!