Kropeczki witają Panią Wiosnę !

22 marca 2022
“Leci pliszka
Spod kamyszka:
— Jak się macie dzieci!
Już przybyła
Wiosna miła,
Już słoneczko świeci!”
Kropeczki witają Panią Wiosnę 🌳🌷🌼