Oferta

DO PRZEDSZKOLA PRZYJMOWANE SĄ DZIECI W WIEKU OD 2 DO 6 LAT

W “Kotku Leonie” obowiązuje tradycyjny podział na grupy wiekowe. Dzieci podczas zajęć edukacyjnych są lepiej skoncentrowane i zdyscyplinowane wśród swoich rówieśników niż w grupach mieszanych. Dzięki temu dzieci lepiej przyswajają sobie program realizowany przez nauczyciela. Zaletą grup wiekowych jest także przygotowanie dzieci do kolejnego etapu edukacyjnego – szkoły. Mimo podziału ze względu na wiek wszyscy wychowankowie „Kotka Leona” świetnie się ze sobą znają. Integrują się podczas porannych zabaw i ćwiczeń przed śniadaniem, pobytu w ogrodzie i wspólnych posiłków.

ZAPEWNIAMY
  • troskliwą opiekę wykwalifikowanej kadry
  • realizację podstawy programowej zgodnej z rozporządzeniem MEN
W ramach czesnego

Zajęcia dodatkowe

+

Zajęcia multimedialne

Atrakcyjna i skuteczna metoda wykorzystania nowoczesnych technologii do wspomagania rozwoju dzieci. Tablica multimedialna oraz magiczny dywan.
+

Religia

Zajęcia z religii odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 min. Dzieci poznają prawdy wiary, uczą się modlitw, piosenek i wierszyków w ciepłej atmosferze.
+

Angielski i Niemiecki

Ucząc języków wykorzystujemy naturalne predyspozycje dziecka: spontaniczność, intuicję, potrzebę ruchu i nieustanną imitację zachowań.
+

Taniec

Ruch jest naturalną potrzebą każdego dziecka , który zaspokaja jego potrzeby fizyczne i psychiczne.Taniec rozwija zmysł „odczuwania” ciałem.
+

Zajęcia z Logopedą

W przedszkolu wszystkie dzieci mają zapewnioną opiekę i pomoc logopedyczną. Indywidualna terapia dla zakwalifikowanych dzieci.
+

Rytmika

Zajęcia prowadzone są w formie zabaw muzyczno-ruchowych opartych na podstawowych formach ruchu typu marsz, bieg.
+

Plastyka

Na zajęciach plastycznych dzieci w naszym przedszkolu poznają warsztat pracy artysty od podstaw: malowania, kopiowania i przetwarzania, aż do powstania abstrakcji.