Organizacja

Przedszkole jest czynne przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00

Ramowy rozkład dnia w Niepublicznym Przedszkolu „KOTEK LEON”

w roku szkolnym 2021/2022

dla grupy dzieci  5 i 6 – letnich

w godzinach: 700 – 1700

900 – 1500 Realizacja Podstawy Programowej

700 – 820 SCHODZENIE SIĘ DZIECI / ZABAWY INTEGRUJĄCE GRUPĘ

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy integrujące grupę. Praca wyrównawcza. Praca z dzieckiem zdolnym.

820 – 830 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA

Porządkowanie sali, czynności samoobsługowe.

830 – 850 ŚNIADANIE

Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

850 – 900 ZABIEGI HIGIENICZNE I SAMOOBSŁUGOWE

Czynności samoobsługowe w WC i łazience, nauka etapów mycia rąk. Doskonalenie tych czynności. Ćwiczenia samodzielności.

900 – 1020 ZAJĘCIA DYDAKTYCZE, EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZE, ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.

1020 – 1030 PRZYGOTOWANIE DO II ŚNIADANIA

Porządkowanie sali, czynności samoobsługowe.

1030 – 1045 II ŚNIADANIE

Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

1045 – 1200 ZAJĘCIA DODATKOWE / POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, rozmowy indywidualne, zabawy ruchowe i twórcze w sali przedszkolnej bądź zabawy dowolne, ruchowe i organizowane w małych grupach w ogrodzie przedszkolnym i na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery /dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku/

1200 – 1215 ZABIEGI HIGIENICZNE I SAMOOBSŁUGOWE

Czynności porządkowe i kulturalno – higieniczne w WC i łazience.

1215 – 1230 OBIAD – ZUPA

Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

1230 – 1300 POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Czynności samoobsługowe w szatni. Zabawy dowolne, ruchowe i organizowane w małych grupach w ogrodzie przedszkolnym i na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery /dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku/

1300 – 1315 ZABIEGI HIGIENICZNE I SAMOOBSŁUGOWE

Czynności samoobsługowe w WC i łazience.

1315 – 1330 OBIAD – II DANIE

Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami: łyżką, nożem i widelcem

1330 – 1400 POOBIEDNIA RELAKSACJA

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu umożliwiające odpoczynek po posiłku – słuchanie bajek, muzyki.

1400 – 1420 POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU / ZABAWY RUCHOWE W SALI

Powtarzanie wprowadzonego materiału, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne, zabawy integrujące grupę bądź

zabawy na sprzęcie terenowym w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, spacery, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą / dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku/

1420 – 1430 PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU

Porządkowanie sali, czynności samoobsługowe.

1430 – 1500 PODWIECZOREK

Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

1500 – 1600 ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM / ZABAWY DOWOLNE W SALI

Zabawy dowolne dzieci według zainteresowań. Rozmowy indywidualne z dziećmi
i rodzicami.

1600 – 1700 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Ramowy rozkład dnia w Niepublicznym Przedszkolu „KOTEK LEON”

w roku szkolnym 2020/2021

dla grupy dzieci 2 ,3  i 4– letnich

w godzinach: 700 – 1700

930 – 1500 Realizacja Podstawy Programowej

700 – 800 SCHODZENIE SIĘ DZIECI

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne
z zainteresowaniami dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem.

800 – 845 ZABAWY INTEGRUJĄCE GRUPĘ

Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

845 – 900 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA

Porządkowanie sali, czynności samoobsługowe i higieniczne.

900 – 930 ŚNIADANIE

Doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku.

930 – 945 ZABIEGI HIGIENICZNE I SAMOOBSŁUGOWE

Czynności samoobsługowe w WC i łazience, nauka etapów mycia rąk. Doskonalenie tych czynności. Ćwiczenia samodzielności.

945 – 1000 ZAJĘCIA DYDAKTYCZE, EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZE
Realizacja zadań edukacyjnych zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

1000 – 1030 POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe,

1030 – 1045 PRZYGOTOWANIE DO II ŚNIADANIA

Czynności samoobsługowe i higieniczne.

1045 – 1100 II ŚNIADANIE

Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

1100 – 1135 ZAJĘCIA DODATKOWE / POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Stwarzanie przez nauczyciela warunków do podejmowania przez dziecko aktywności twórczej, wyzwalanie własnej inwencji  twórczej dzieci w zajęciach językowych, ruchowych, plastycznych, muzycznych.

Zabawy ruchowe i twórcze w sali przedszkolnej bądź zabawy dowolne,  w ogrodzie przedszkolnym i na sprzęcie terenowym.

1135 – 1145 ZABIEGI HIGIENICZNE I SAMOOBSŁUGOWE

Czynności porządkowe i kulturalno-higieniczne w WC i łazience.

1145 – 1215 OBIAD – ZUPA

Doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku.

1215 – 1230 POOBIEDNIA RELAKSACJA

Głośne czytanie przez nauczycielkę  bajek, wierszy,

1230 – 1245 ZABIEGI HIGIENICZNEI SAMOOBSŁUGOWE

Czynności samoobsługowe w WC i łazience.

1245 – 1315 OBIAD – II DANIE

Doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku.

1315 – 1345 POOBIEDNIA RELAKSACJA

Leżakowanie z możliwością snu, słuchanie muzyki relaksacyjnej,

1345 – 1420 ZABAWY RUCHOWE W SALI  PRZY NIEWIELKIM UDZIALE NAUCZYCIELA

1420 – 1430 PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU

Porządkowanie sali, czynności samoobsługowe.

1430 – 1500 PODWIECZOREK

Doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku

1500 – 1600 ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM / ZABAWY DOWOLNE W SALI

Zabawy dowolne dzieci według zainteresowań. Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.

1600 – 1700 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

 

Dni wolne w przedszkolu Kotek Leon

  1. 1 stycznia – Nowy Rok
  2. 6 stycznia - Święto Trzech Króli
  3. Pierwszy i drugi dzień Wielkanocy
  4. 1 maja – Święto Państwowe
  5. 3 maja – Święto Narodowe
  6. Boże Ciało
  7. 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny
  8. 1 listopada – Wszystkich Świętych
  9. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
  10.  24, 25 i 26 grudnia – Boże Narodzenie