Zajęcia multimedialne

Język Angielski

ZAJĘCIA MULTIMEDIALNE Z TABLICĄ INTERAKTYWNĄ I MAGICZNYM DYWANEM

Zajęcia multimedialne w naszym przedszkolu to atrakcyjna i skuteczna metoda wykorzystania nowoczesnych technologii do wspomagania rozwoju dzieci. Cyklicznie, we wszystkich oddziałach wiekowych odbywają się zajęcia  z zastosowaniem technologii komputerowej – wykorzystujące tablicę multimedialną oraz magiczny dywan „Funtronic”. 

Zajęcia dostosowane są do wieku rozwojowego i możliwości dziecka. Czas korzystania z komputera jest zgodny z podstawą programową oraz wytycznymi programu nauczania wychowania przedszkolnego. Poprzez różnorodność bodźców audiowizualnych technologie cyfrowe gwarantują wysoki poziom zaangażowania dzieci w wykonywane zadania, sprzyjają rozwijaniu sprawności manualnych, pamięci, spostrzegawczości, umiejętności logicznego i kreatywnego myślenia. 

Czego nauczy się Twoje dziecko?

Wprowadzając zajęcia multimedialne w przedszkolu, uświadamiamy dzieciom, jak i ich rodzicom, że Internet nie tylko bawi, ale także uczy i pomaga w życiu codziennym.

Opinie o Zajęciach

testi-6

Karol B.

Wreszcie wykorzystanie technologii i internetu we właściwy sposób - rozwój kreatywności, połączenie z ruchem! Bardzo mi się to podejście podoba!
Price: $18.00 / Day
  • 25
  • 6
  • 9am - 11:30am
  • Monday, Wednesday
  • English

ZAPISZ SWOJE DZIECKO

W naszym przedszkolu Twoje dziecko rozwinie swoje talenty w bezpiecznym i wspierającym środowisku.
  • +48 607 378 883
  • kontakt@kotekleon.pl
  • ul. Akacjowa 144, Wola Hankowska
Zapisz Swoje Dziecko