O Nas

Pomagamy Kolejnym Generacjom Wystartować w Dorosłość

Niepubliczne Przedszkole KOTEK LEON jest placówką od podstaw budowaną z myślą o swoich małych podopiecznych.

 

Budynek i jego wnętrza spełnią Wasze wszystkie, najsurowsze wymagania związane z komfortem i bezpieczeństwem dzieci, a wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewni rozwój ukrytych talentów oraz prawidłowy przebieg edukacji zgodnej z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

 

Do dyspozycji milusińskich jest rozległy, dobrze wyposażony plac zabaw, a o ich apetyt zadba nasza domowa kuchnia.

Nasze Zalety

 1. Kreatywne zajęcia z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.
 2. Nowy budynek spełniający najwyższe wymogi bezpieczeństwa.
 3. Nowoczesne wnętrza i przestronne sale.
 4. Własne zaplecze gastronomiczne.
 5. Świeże, wiejskie powietrze 😉
1 min.
DROGI OD M1
1000
PLACU ZABAW
5 +
LAT DZIAŁALNOŚCI
6
OSÓB KADRY

W dniach: 10,13 i 14 kwietnia 2015 r. w naszym przedszkolu przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna przez wizytatorów w Delegaturze w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Zakres ewaluacji:

 • Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci
 • Dzieci są aktywne
 • Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Wnioski z raportu ewaluacji problemowej:

 • Koncepcja pracy uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci, oczekiwania rodziców oraz specyfikę przedszkola i potrzeby środowiska lokalnego. Rodzice mają swój udział w realizacji założeń pracy placówki i są pomysłodawcami różnorodnych przedsięwzięć, w których aktywnie uczestniczą.
 • Przedszkole stwarza optymalne warunki do rozwoju dzieci i różnych form

aktywności. Ponadto rozwija zainteresowania przedszkolaków, uczy ich samodzielności i kreatywności.

 • Priorytetem działalności przedszkola jest indywidualizacja wychowania przedszkolnego, pomoc psychologiczno – pedagogiczna i specjalistyczna oraz wychowanie dzieci do wartości uniwersalnych.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach.

 • Poziom E– oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
 • Poziom D– oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez

przedszkole.

 • Poziom C– oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
 • Poziom B– oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
 • Poziom A– oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez

przedszkole.

Wyniki ewaluacji

Wymaganie:

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

Stan oczekiwany:

Edukacja jako działanie celowe wymaga koncepcji, czyli przyjęcia teoretycznych założeń, określenia celów i wyznaczenia sposobów ich realizacji. Istotne jest, aby jej podstawowe elementy składowe były znane, akceptowane przez nauczycieli i rodziców oraz zgodne z potrzebami rozwojowymi dziecka, specyfiką przedszkola, a także zidentyfikowanymi potrzebami środowiska.

Poziom spełnienia wymagania : A

Wymaganie:

Dzieci są aktywne.

Stan oczekiwany:

Aktywność dzieci powinna wiązać się z różnorodnymi działaniami warunkującymi uczenie się i pozwalającymi na rozwijanie samodzielności. Waznym elementem pracy przedszkola jest wspieranie dzieci w podejmowanych przez nie własnych inicjatywach wpływających na ich rozwój oraz rozwój środowiska. Rezultatem pracy przedszkola jest ciekawy świata, kreatywny wychowanek, gotowy zadawać pytania i poszukiwać odpowiedzi. Poziom spełnienia wymagania : A

Wymaganie:

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Stan oczekiwany:

W przedszkolu, każde dziecko powinno mieć szansę na wszechstronny rozwój. W tym celu przedszkole podejmuje różnorodne działania, uwzględniające możliwości i potrzeby dzieci. Powinny być one oparte na diagnozie, prowadzone wspólnie z instytucjami wspierającymi dzieci, a ich skuteczność poddawana refleksji. Ważnym celem tych działań jest przeciwdziałanie dyskryminacji.

Poziom spełnienia wymagania : B

CO RODZICE MÓWIĄ O NASZYM PRZEDSZKOLU?

Opinie

Cieszymy się z zaufania, jakim obdarzają nas Rodzice, zapisując do Naszego Przedszkola swoje kolejne Pociechy 😉
Kindori
About the Teachers

Our Teachers

We have an excellent teacher to child ratio at our Kindergarten to ensure that each child receives the attention he or she needs.
Kindori
Kindori

Przyjazne Środowisko

Aktywne Nauczanie

Kreatywne Lekcje

Niesamowity Plac Zabaw

explore kindori

Gallery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer a viverra arcu. Nullam ac nisl in nunc consequat fermentum in in nisi.
Kindori

HOW TO ENROLL YOUR CHILD TO A CLASS?

Interested in good preschool education for your child? Our kindergarten is the right decision!